Mercado ecommerce tenderá a dos modalidades de envío