Crece tráfico aéreo de mercancías en Latinoamérica en 2017